Har du svært ved at komme ud sengen eller i den på grund af en funktionsnedsættelse? Ligger du i længere tid ad gangen i din seng, udover normale sengetider? Så kan en plejeseng være noget for dig. Denne type af seng afhjælper de fleste former for funktionsnedsættelse. Det kan være hos de ældre, som lider af skader eller andre skavanker, og som derfor har brug for ekstra støtte i sengen. Eller generelt bare for personer, som har behov for en seng, som kan indstilles i både højde og liggeflade – med mulighed for at tilføje tilbehør i form af fx sengegalder eller sengeheste.

Er du i tvivl om hvorvidt det er noget for dig, så kan du blive meget klogere i artiklen her, hvor vi ser nærmere på hvad en plejeseng er og på fordelene ved at have en plejeseng i hjemmet.

Hvad er en plejeseng?

Denne type af seng indgår i en bred kategori og derfor vil der findes mange forskellige udformninger og varianter af plejesenge. Der er dog nogle fællestræk at finde, og generelt siger man, at plejesenge udvikles til individer, som har brug for pleje i sengen, oftest med assistance fra en form for hjælper.

Her går man ud over den traditionelle elevationsseng, som mange af os kender, og har også mulighed for at installere ting som en sengegalge, der oftest bruges til sengebundne patienter, som ikke på samme måde har førligheden til at klare dagligdagen. Med en sådan seng bliver det meget nemmere at få mere komfort ind i hverdagen, selvom kroppen ikke længere er så stærk og smidig som den har været. Det bliver også meget nemmere for hjælpepersonale at komme til at hjælpe den sengeliggende.

Plejesengen bruges ofte af ældre personer, der har en eller anden form for funktionsnedsættelse, som derfor har brug for en ekstra hjælp til at komme i, ud af og ligge ordentlig i sin seng. Det bliver både nemmere selv at komme ned og op ad senge, ligesom det bliver nemmere for plejepersonale at hjælp til, da sengen nemt kan indstilles i højden.

Hvem skal bruge en plejeseng?

Der er selvfølgelig altid svært at definere, hvem en given teknologi skal bruges af, men som ovenfor beskrevet kan vi komme med nogle generelle regler og kutymer for, hvem der bruger disse senge. Generelt siges det, at mennesker med en funktionsnedsættelse, som er nødsaget til at bruge meget tid i sengen kan gøre brug af disse enheder. Det skyldes at de giver en højere komfort og minimerer risikoen for eksempelvis liggesår eller fald fra sengen.

Derudover er plejesengen også relevant for dem, som bruger tilbehør i sengen, og dermed har brug for, at dette kan blive monteret sikkert og fast uden problemer. Det kan være, hvis der skal gives medicin eller væske i drop eller hvis der skal remedier til at løfte en person ud af sengen. Til sidst bør det nævnes, at hjælpere også kan få meget ud af denne type seng, da patienten, der hjælpes, vil blive lidt mere selvstændig, hvilket giver mere tid til andre opgaver. Samtidig vil hjælperen ikke skulle bruge lige så mange kræfter på at løfte og vende patienten, da sengen kan indstilles så dette bliver lettest muligt. Det vil altså sige, at plejesenge skaber større komfort for både patient og hjælper.

plejeseng til hjemmet

Hvordan bliver hjemmet klar til en plejeseng?

Når denne teknologi skal introduceres til et hjem, så er der en række parametre, der skal være på plads, således at den kan tages i fuld brug. Vælges en plejeseng med motorer, så er det en rigtigt god idé at placere den nær en stikkontakt; så skal der ikke trækkes en hel masse ledninger. Sørg samtidigt for, at der er godt med plads på siden af enheden. Dette er både en fordel for en eventuel hjælper, men det er også godt for personer, der bruger andre hjælpemidler som for eksempel kørestole.

Du kan sagtens indrette dit soveværelse som du plejer og så det bliver rigtig hyggeligt, selvom du vælger en plejeseng i hjemmet. Der er intet til hinder for at bruge puder og sengetæppe og stille et hyggeligt sengebord med bøger og en natlampe ved siden af sengen. Mange kan blive skræmte af, at en plejeseng i hjemmet vil få soveværelset til at ligne et hospital – men det behøver altså slet ikke være tilfældet.